แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

โพสเมื่อ 14 09 2559 โดย vallop ผู้เข้าชม 482 ครั้ง


lotto8.jpg

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก และ พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยมาตรการเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา กำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยเริ่มจากการกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายสลาก ตามราคา 80 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ยังพบว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจำหน่ายสลากเกินราคาอยู่บางพื้นที่ ซึ่งสำนักงาน ฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยในเบื้องต้นยังคงร่วมมือกับทหารและตำรวจเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบ จับกุม ดำเนินการตามกฎหมายอย่างที่ปรากฎให้เห็นในสื่อ และในขณะเดียวกันได้หารือกับฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จึงเป็นที่มาของการกำหนดมาตรการแก้ไขสลากเกินราคาที่เน้นบทลงโทษผู้กระทำผิดขั้นเด็ดขาด
พันโท หนุน ศันสนาคม เปิดเผยถึง 4 มาตรการการแก้ไขสลากเกินราคา ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก ฯ โดยเน้นปรับเปลี่ยนเพดานจำนวนสลากการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ใหม่ และ ขอเปลี่ยนวันเวลาในการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้า
2. การปรับลดวันจำหน่ายสลาก โดยขอปรับลดลงเหลือ งวดละ 3 วัน ได้แก่วันก่อนออกรางวัล 1 วัน วันออกรางวัล และหลังวันออกรางวัล 1 วัน เริ่มตั้งแต่การจำหน่ายสลากงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559
3. การตรวจสอบการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงสาระสำคัญของมติการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้ เรื่องที่ 1 สลากการกุศล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องหลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล เพื่อให้การพิจารณาโครงการสลากการกุศลมีความรอบคอบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณา และมีระบบการกำกับติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศลขึ้น โดยสำนักงาน ฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการออกสลากกุศลไว้เรียบร้อยแล้ว
เรื่องที่ 2 การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา
และประเด็นสุดท้ายในวันนี้ ในนามสำนักงาน ฯ ขอชี้แจงถึงเรื่องการขอรับเงินรางวัลตามที่ปรากฎเป็นข่าว สำนักงาน ฯ ยังคงยืนยันถึงความสำคัญในการลงลายมือชื่อหลังสลากที่ถูกรางวัลเพื่อแสดงถึงตัวตนของผู้รับเงินรางวัล โดยตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัล เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบลายมือชื่อให้ตรงกับบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และจ่ายเงินให้กับผู้ขอรับเงินรางวัล ซึ่งเป็นไปตามหลักการข้อ ก เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับที่ระบุไว้ด้านหลังสลากมาโดยตลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ ฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงาน ฯ ขอเตือนผู้จำหน่ายสลากต้องไม่ขายเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการขายโดยเรียกร้องให้ผู้ซื้อ ซื้อสิ่งของอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ และรวมทั้งการร้องขอประโยชน์ในลักษณะอื่นใด และถ้าผู้ขายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้ขายผิดสัญญา "ผู้ขายต้องไม่นำสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือนำสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หากมีการตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวถือว่าผู้ขายผิดสัญญาและกระทำผิดเงื่อนไข”หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว สำนักงาน ฯ จะยกเลิกสัญญาและยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิในการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที และในช่วงเวลาอันใกล้นี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั่วประเทศอีกครั้งพื้นที่สำหรับโฆษณา

image
image

ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล

แชร์:

เลือกงวดวันที่คำเตือน : ข้อมูลจากทางเว็บไซต์เป็นเพียงส่วนนึงเพื่อประกอบการตัดสินใจ ของท่านผู้ชมทุกๆท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ไตร่ตรองให้รอบอีกครั้ง เพื่อลดการเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้.